Informace o instituci Fakulta aplikované informatiky UTB

Na Fakultě aplikované informatiky je možno studovat a graduovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace.

Studenti mají možnost absolvovat:

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

 

Fakulta aplikované informatiky poskytuje vysokoškolské vzdělání v celkem 12 studijních oborech, ve 2 akreditovaných studijních programech:Chemické a procesní inženýrstvíInženýrská informatika

Vedle bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je FAI nositelem dvou doktorských studijních programů. V rámci doktorského studijního programu "Chemické a procesní inženýrství" lze studovat obor "Technická kybernetika", druhým programem je "Inženýrská informatika" s oborem "Inženýrská informatika". Na Fakultě aplikované informatiky lze konat habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů v oboru "Řízení strojů a procesů".

Kde nás najdete?

Zobrazit